Buddhizmus Magyarországon


Gyémánt Út Buddhizmus Magyarországon

Elkötelezett Kelet-kutatóinknak köszönhetően terjedésének új hullámával Magyarországra szinte hazaérkezett a buddhizmus. Körösi Csoma Sándor világszínvonalú munkája nem csak a Brit Tudományos Akadémiát gyarapította. Már a II. világháború előtt voltak értelmiségi csoportok, akik a buddhizmus filozófiájával és a meditációval ismerkedtek.

1956-ban budapesti központtal létrejött a Kőrösi Csoma Sándor nemzetközi buddhológiai intézet, ekkoriban az állam bizonyos mértékben tűrte és támogatta a magyarországi buddhisták kis csoportját. Az első rend az Arya Maitreya Mandala volt, amely védőernyője lett az érdeklődőknek. A rendszerváltás után csoportokra szakad, és számos új kis egyház képződik a buddhizmus berkein belül, amelyeket tagjaik arányában, Európában egyedüli módon az állam is támogat.

A nyolcvanas években a XVI. Karmapa által felhatalmazott két tanító is Magyarországra látogat. Munkájuk ma is érezteti hatását.1987-ben érkezik Láma Ngawang, aki Taron, Nógrád megyében meditációs központot alapít, majd sztúpát emel. Itt a tibeti hagyományos stílust képviselik.

1988-tól Láma Ole Nydahl évente látogatott hazánkba. Nagyvárosainkban előadásokat és Becskén kurzusokat tart. Megalapította a Magyarországi Gyémánt Út Buddhista Egyházat.

Közvetítésével számos nagyszerű, még a régi, hagyományos képzést ismerő láma is ellátogatott Magyarországra: Shamar rinpocse, Lopön Csecsu rinpocse Sherab Gyalcen rinpocse, valamint a XVII. Karmapa,.

Az elmúlt húsz év legnagyobb lépései:

Évenként több ezer fős nemzetközi kurzusok szervezése

A becskei elvonulási centrum megalapítása

Fordítások és könyvkiadások

Utazótanítóink tíz éve rendszeres országos előadás-sorozatai

Az egykori Budapesti Dreher Sörgyár telepének megvétele, és mára modern országos központtá alakítása, meditációs és egyéb közösségi helyiségekkel

Magas színvonalú és interaktív kiállításszervezés nagyvárosainkban
(Győr, Szombathely, Szeged, Pécs, Veszprém, Debrecen)

Egyetemi oktatásban való megjelenés (Szeged, Debrecen, Pécs)

Középiskolai tananyag-kiegészítők készítése

Becskén a megvilágosodás-sztúpa építése Sherab Gyalcen rinpocse segítségével

Copyright © Buddhizmusma - Olvasóterem