Flickr

Közösségek


Láma Ole a meditációs központok megalapításával, tanítók kinevezésével saját lábra állította azokat a csoportokat, ahová a tradíciókhoz kevésbé kötődő, gyakorlatias gondolkodású emberek kapcsolódhatnak. Ole önállóságra ösztönzi tanítványait, hogy a tanításokat a hétköznapokban is használhassuk
A budapesti központ jelenleg a nyugati világ legnagyobbja. Nemzetközi és országos csomópont, és egyben a főváros meditációs központja is.A városi centrumaink a mindennapokban segítenek a tudat nyitott gazdagságát felismerni. Becskén, távol a városi élet zajától, az elvonulási központ lehetővé teszi a meditációs tapasztalatok elmélyítését.
Legfontosabb feladatunk, lehetőséget biztosítani a közvetlen találkozásra a tanításokkal, a gyakorlatokkal és az élő tapasztalatokkal rendelkező tanítókkal. Számos területen nyitunk a kultúra, az oktatás és a művészetek felé.
Mindezek rengeteg izgalmas feladatot adnak, ami érettebbé teszik a résztvevőket, és megalapozza a mély emberi kapcsolatokat. Valóban világossá válik hogy az út egyben a cél is.

" A legfőbb összetartó erő a barátságunk, és Buddha tanításainak időtlen bölcsessége!"
/Láma Ole Nydahl/

Tanítóink

KarmapákA Karmapa szó azt jelenti: „a buddhaaktivitás embere”. A nagy együttérzés bódhiszattvájának egyik megjelenése. Karmapa, akinek születését Sákjamuni Buddha és Guru Rinpocse is megjósolta, minden buddha tevékenységét testesíti meg. Karmapa volt Tibet első tudatosan újraszülető lámája (tulku), a XII. század óta a tibeti buddhizmus Karma Kagyü iskolájának vezetője. Õ testesíti meg a tanításokat és módszereket, és azok szellemi erejét. Világkorszakokkal ezelőtt érte el a megvilágosodást, és saját döntése alapján születik meg ebbe a világba, hogy minden lény javára folytassa tevékenységét. Jelenlegi inkarnációja a 17. Karmapa, Táje Dordzse.

16. KarmapaRangdzsung Rigpe Dordzse, a 16. Karmapa 1924-ben született. Mint az előző Karmapák, ő is gyermekként jelentette ki önmagáról, hogy ő a Karmapa. Elődje, ahogy az gyakran történt, levélben jelezte következő újraszületésének helyét és idejét. Már gyermekként mély belső tisztánlátással rendelkezett. Meg kellett birkóznia a hagyomány fenntartásának feladatával egy olyan időszakban, amikor a sok-sok évszázados kultúrát lerombolták. Felismerte, hogy mit jelentettek a kínai csapatmozgások Tibetben, amikor 1959-ben Bhutánon keresztül Indiába menekült. Mindig a Karmapák feladata volt, hogy megtalálják és felismerjék a Kagyü iskola fontos inkarnációit. Ezt a feladatot a 16. Karmapa száműzetése alatt is ellátta, amivel nagy segítséget nyújtott a tibeti buddhizmus más iskoláinak is. 1974-ben utazott első ízben Nyugatra, szerte a világon centrumokat alapított, és Buddha tanításait terjesztette. Karmapa 1981-ben, az egyik amerikai útján hunyt el.

17. Karmapa


A 17. Karmapa, Trinli Táje Dordzse Tibetben született 1981-ben. Egy ismert nyingma láma, Mipam rinpocse fiaként látta meg a napvilágot. Kisgyermekként Táje Dordzse többször kijelentette, hogy ő a Karmapa. 14. Samar rinpocse, aki a Karma Kagyü vonal második legmagasabb rangú lámája, miután tudomást szerzett a gyermekről, az évszázadok óta használt spirituális módszerekkel azonosította Táje Dordzsét mint hiteles Karmapát. 1994-ben, miután Karmapa és családja elhagyta Tibetet, Samar rinpocse hivatalosan is felismerte az akkor 11 éves gyermeket mint 17. Gyalva Karmapát.
1994 óta Karmapa Táje Dordzse Indiában él és tanul, képzésében a buddhista filozófia és a meditáció játssza a fő szerepet. 1998 óta napjaink egyik legkiválóbb buddhista tudósa, Professzor Szempa Dordzse is tanítói közé tartozik. 1999 novemberében Karmapa elfogadta a tajvani, szingapúri és malajziai buddhista központok meghívását. Tízezrekkel találkozott útja során. 2000 januárjában számos európai országba is ellátogatott, többek között Németországba, Franciaországba és Magyarországra is. Azóta is rendszeresen utazik külföldre.


Sherab Gyalcen rinpocse

A tiszteletreméltó Serab Gyalcen rinpocse 1950-ben, Nepálban született. Fiatalon lett szerzetes a 16. Karmapa egyik kolostorában, Rumtekben. Itt a Karmapától és más nagyszerű szellemi tanítóktól részesült széleskörű képzésben. Tanulmányozta a szútrákat és a tantrákat, különböző szertartásokhoz fűződő művészeti ágakat és a hagyományos buddhista filozófiát.
Legfőbb gyakorlata a megvilágosodott szereteten való meditáció. Maniva-ként tartják számon, ami azt jelenti, hogy milliárdnyi, az együttérzés áramához kapcsoló OM MANI PEME HUNG mantrát mondott el. Beavatásai és tanításai során sok ezer gyakorlót is ösztönzött az együttérzés és bölcsesség kifejlesztésre.

A rinpocse tanítási stílusa mély és személyhez szóló. Történeteivel, humorával, gyakorlatias tanácsaival közel hozza számunkra Buddha tanításait. Láma Ole régi korok szellemi nagyjaihoz hasonlította, akik közül mára már igen kevesen maradtak.
Serab Gyalcen rinpocse Nepálban és Európa-szerte is elismert karma kagyü buddhista tanító, eddig harminc sztúpát épített Nepálban, valamint Franciaországban.

Magyarországon 2006-2007-ben több nagyszabású beavatást adott Budapesten és Becskén. 2008 júliusában pedig elvállalta az eredetileg Hamburgba tervezett megvilágosodás-sztúpa magyarországi megépítését.


Láma Ole Nydahl


Láma Ole Nydahl egyike azon kevés nyugatiaknak, akik a tibeti buddhista hagyomány teljes jogú lámái és meditációs tanítói. 1969 decemberében feleségével, Hannah-val első nyugati tanítványai lettek a 16. Gyalva Karmapának, Rangdzsung Rigpe Dordzsénak, aki a század egyik legnagyobb jógija volt.

Karmapa megkérte Hannah-t és Olét, hogy hozzák el a buddhizmust Nyugatra. Az elmúlt negyven évben megállás nélkül utaztak, tanítottak és meditációs központokat hoztak létre a világ számos országában.„Egyszerű a receptem: mutasd meg az embereknek, hogy találni kell valamit, ami kivezeti őket a betegségből, az öregségből és a halálból, engedd őket bepillantani az életörömödbe. Mondd meg az embereknek, hogy a tudat olyan, mint a tér: nyílt, tiszta és határtalan; beszélj az útról és a célról is.”

Buddhizmus Magyarországon


Gyémánt Út Buddhizmus Magyarországon

Elkötelezett Kelet-kutatóinknak köszönhetően terjedésének új hullámával Magyarországra szinte hazaérkezett a buddhizmus. Körösi Csoma Sándor világszínvonalú munkája nem csak a Brit Tudományos Akadémiát gyarapította. Már a II. világháború előtt voltak értelmiségi csoportok, akik a buddhizmus filozófiájával és a meditációval ismerkedtek.

1956-ban budapesti központtal létrejött a Kőrösi Csoma Sándor nemzetközi buddhológiai intézet, ekkoriban az állam bizonyos mértékben tűrte és támogatta a magyarországi buddhisták kis csoportját. Az első rend az Arya Maitreya Mandala volt, amely védőernyője lett az érdeklődőknek. A rendszerváltás után csoportokra szakad, és számos új kis egyház képződik a buddhizmus berkein belül, amelyeket tagjaik arányában, Európában egyedüli módon az állam is támogat.

A nyolcvanas években a XVI. Karmapa által felhatalmazott két tanító is Magyarországra látogat. Munkájuk ma is érezteti hatását.1987-ben érkezik Láma Ngawang, aki Taron, Nógrád megyében meditációs központot alapít, majd sztúpát emel. Itt a tibeti hagyományos stílust képviselik.

1988-tól Láma Ole Nydahl évente látogatott hazánkba. Nagyvárosainkban előadásokat és Becskén kurzusokat tart. Megalapította a Magyarországi Gyémánt Út Buddhista Egyházat.

Közvetítésével számos nagyszerű, még a régi, hagyományos képzést ismerő láma is ellátogatott Magyarországra: Shamar rinpocse, Lopön Csecsu rinpocse Sherab Gyalcen rinpocse, valamint a XVII. Karmapa,.

Az elmúlt húsz év legnagyobb lépései:

Évenként több ezer fős nemzetközi kurzusok szervezése

A becskei elvonulási centrum megalapítása

Fordítások és könyvkiadások

Utazótanítóink tíz éve rendszeres országos előadás-sorozatai

Az egykori Budapesti Dreher Sörgyár telepének megvétele, és mára modern országos központtá alakítása, meditációs és egyéb közösségi helyiségekkel

Magas színvonalú és interaktív kiállításszervezés nagyvárosainkban
(Győr, Szombathely, Szeged, Pécs, Veszprém, Debrecen)

Egyetemi oktatásban való megjelenés (Szeged, Debrecen, Pécs)

Középiskolai tananyag-kiegészítők készítése

Becskén a megvilágosodás-sztúpa építése Sherab Gyalcen rinpocse segítségével

Copyright © Buddhizmusma - Olvasóterem