Magyar Hírlap - Buddhista szentélyt avattak a csiga-hegyen - Becske Sztúpa Avatása 2008


Buddhista vallási építményt, úgynevezett sztúpát avattak tegnap a Nógrád megyei Becskén. Az eseményre Európa több országából érkeztek buddhisták és a vallást nem gyakorlók egyaránt. A sztúpát Serab Gyalcen rinpocse nepáli buddhista mester avatta fel.


A nógrádi Becskén felállított sztúpa a buddhista gyakorlás célját, a megvilágosodást fejezi ki (Fotó: Béli Balázs)

Magyarországon, de egész Európában is ritkaságszámba menő eseménynek adott otthont tegnap egy Nógrád megyei kis község, Becske. A település határában magasodó Csiga-hegyen buddhista vallási szentélyt, úgynevezett sztúpát avattak. A buddhista vallásban a sztúpa a mindenkiben benne rejlő tökéletességet szimbolizálja, és több formája is van. A becskei változat, a buddhista gyakorlás célját, a megvilágosodást fejezi ki. Porkoláb Péter, a Gyémánt Út Buddhista Közösség veszprémi csoportjának vezetője elmondta, hogy a vallás általuk követett válfaja húsz éve van jelen hazánkban. Huszonhét meditációs központjuk működik országszerte, a budapestinél nincsen nagyobb a világon. Lapunk kérdésére Porkoláb elmondta, hogy a tegnap felavatott buddhista építményhez hasonló alig több mint tíz van csupán Európában. A sztúpába különböző ereklyéket, a testet, a beszédet és a tudatot szimbolizáló buddhista szövegeket és Buddhát ábrázoló agyagszobrocskákat építettek be.

Az építési folyamatokat a Nepálból érkezett vallási vezető, Serab Gyalcen rinpocse irányította és felügyelte. Az ünnepségen megköszönte a település lakosainak és önkormányzati vezetőinek, hogy minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a sztúpa megépülhessen. Mint beszéde végén elmondta, a sztúpa nemcsak a buddhistáknak, hanem egész Magyarországnak, sőt a világnak is nagy hasznára lesz abban, hogy a béke és a boldogság végre mindenhol megvalósulhasson.
Balczó Mátyás
Copyright © Buddhizmusma - Olvasóterem