Milarepa végakarataMarpa Lotszava lábaid elé leborulok!

Ti összegyűlt tanítványok figyelmezzetek az öreg jógi szavaira. Milarepa közli véletek végakaratát! Hála néked Lhobragból származó Marpa, én, Milarepa jógi, bevégeztem feladatomat. Ti valamennyien, tanítványok és szerzetesek, gyakoroljátok útmutatásom szerint az elmélyedést. Kövessétek elődeink példáját, kövessétek az én példámat! Törekedjetek a legmagasabbrendű után a magatok és a lények boldogsága érdekében. Így tegyetek, mert más tevékenység nem hozhatja az áhított eredményt.

*

Útmutatásaimat, ha nem követitek, úgy kár volt a Hagyomány Örököséhez fordulnotok; áldást és beavatást, akkor mi végre nyertetek tőlem; tanításaimat akkor miért kértétek?

A Tantrák higgyétek, el meg nem gyógyíthatnak; a mantrák nem segíthetnek, csak annak,
aki a Tan szellemében él. Meg nem válthatnak a változás világából a titkos tanítások, a világról lemondani nektek kell.

Az áldozati szertartások bemutatása az úton előre nem visz; a testet, szót és gondolatokat nektek kell felajánlotok, a Tan szolgálatába állítanotok. Adományok rajtatok nem segítenek, míg csak le nem győztétek a megkülönböztetés átkát; mohóságot és gyűlölködést kell mellőznötök. Mert nem érdemet hozó az adakozás, csak akkor, ha az önzetlenség megvalósítódott.

Magas rang megváltásotokat elő nem segíti; minden lény egységét kell magatokban megvalósítanotok. Sztupák emelése rajtatok mit sem segít, a Törvényt szívetekben kell, ápoljátok. Az Buddhaformák-képmásai meg nem szabadítanak benneteket a Változás Világából; az elmélyedés gyakorlása vezet csupán a helyes irányba.

Halálom évfordulójának megünneplése tévedéseiteket nem helyesbíti; az elmélyedés gyakorlása vezet csupán a helyes irányba. Hamvaim meg nem válthatnak titeket; példámat követve az elmélyedést gyakoroljátok! Türelem és kitartás mit sem segítenek, ha már a legkisebb bírálat kizavar nyugalmatokból.

*

A szenvedések elviselése mit sem segít, ha a Tan lényegét nem értitek. A lemondás mit sem segít rajtatok, ha a vágytalanságot meg nem valósítottátok. Részvét mit sem segít rajtatok, ha az önzetlenség szívetekben ki nem virult.

A mások érdekében végzett munka mit sem segít rajtatok, ha jutalom reménye él bennetek.

És ti tanítványok mit kerestek itt körülöttem, ha utasításaim teljesítésére képesek nem vagytok? Csillapítsátok a lények szenvedéseit, mert más cselekedetek csak új fájdalmak szülője. Én a jógi, feladatomat íme, elvégeztem.

*

Copyright © Buddhizmusma - Olvasóterem