Lapozó - pdf book

Lama Ole Nydahl: Ahogy a Dolgok VannakLama Ole Nydahl: A Nagy Pecsét (Mahamudra)
Lama Ole Nydahl: Egy Jógi 108 VálaszaGampopa : Megszabadulás ÉkköveTrangu Rinpoche on Buddha Nature of the Third Karmapa

Recsungpa élete (angol)


(Scribd)

Jamgon Kongtrul:Cloudless Sky the Mahamudra Path of the Tibetan Kagyu Buddhist School

Buddha Nature - The Mahayana Uttaratantra Shastra with Commentary

Az Öt Buddha Család

Ngöndro – 1996, Kassel

Összefoglaló az 1996. augusztusában, Lama Ole Nydahllal és néhány utazótanítóval folytatott, Ngöndro szövegről szóló beszélgetésről

A Ngöndro szöveg összeállítása

Miután a 9. Karmapa a 17. század elején megfogalmazta az Előkészítő Gyakorlatok szövegét, röviddel ezután Tibetben minden kolostor kialakította saját verzióját, így a szöveg használatában kisebb-nagyobb eltérés támadt. Manapság tehát csupán egy középutat választhatunk, ami saját körülményeinknek és az átadási vonalunknak legjobban megfelelő. Kalu Rinpocse volt ebben a döntő tanító, és számára az egész szöveg csak a 2b oldalon kezdődik. Az első, később hozzáfűzött bevezetőket a kolostori életre vonatkozóan Hannah és én például soha nem használtuk.

Magyarul vagy tibetiül?


Mit érdemes tartalmi okokból és az áldás miatt feltétlenül eredetiként megtartani és mi az, amit saját anyanyelvünkön mondhatunk?

Buddha egy szanszkrit nyelvjárásban tanított, amit aztán tibetire fordítottak. A mi esetünkben szintén a megértés a legfontosabb. Így csak azt kell eredetiként megtartani, ami mantraként működik vagy ahol a jó fordítás elkészültére nem volt elég idő, tehát: a hatsoros menedékszöveg, a Gyémánt Tudat mantra, a hosszú és rövid mandalafelajánlás szöveg és a Guru Jóga hat sora. Minden más esetben elsőként a megértés a fontos. De miért is korlátoljuk le magunkat? Olykor áldást hoz, ha a szöveget tibetiül mondjuk, mert a megvilágosodás útján sokan ezt a nyelvet használták. Tehát tegyétek azt, ami természetesen jön, és az csak jó lehet!

Miért használjuk továbbra is a tibeti pudzsafüzeteket (klasszikus, kevésbé kézreálló forma)?

Hogy messzemenően védelmezzük munkánkat. Ez a politikai helyzetünkkel függ össze, mivel Karmapa Táje Dordzse még mindig nem került ki teljesen a veszélyzónából. Óriási növekedésünk a világban, a munkát érő nagyarányú nyugati behatás, valamint Künzig Samarpa modern stílusa a vonalat támadhatóvá teszi. Habár az áldás töretlenül jelen van, Karmapa kívánságait követve és csupán egy időszerű formát kialakítva annak érdekében, hogy a szabad Nyugatiak sikerrel meditáljanak, a vöröskínaiak itt támadási felületet találnak, melyet mi csak később szeretnénk felkínálni. Künzig Samarpa szintén írt egy új, lényegében modernebb Ngöndro szöveget, ami azonban első nekifutásra a fiókban landolt. Ha ma azt állapíthatnák meg az emberek, hogy mi elszakadunk az átadási vonaltól, az pillanatnyilag kedvezőtlen hatással lenne ránk nézve. A legtöbben mindig csak a külsőségeket látják és habár mi belső szinten teljes mértékben követjük a tanításokat és azokat őszintén hozzuk el Nyugatra, egyidőben arra is figyelnünk kell, hogy külső szinten ne távolodjuk el túlságosan a gyökerektől. Néhány helyen a tibeti nyelv miatt a kultúra megőrzőjeként is elismernek és a kevésbé érthető dolgok miatt pedig vallásként kezelnek. Nem zárkózhatunk el ezen előnyök elől.

Ugyanakkor a magyar vagy a német szóhasználat még nem teljesen kiforrott, emiatt a biztonság érdekében meg kell tartanunk a forrásszöveget. Háromszáz évig tartott, míg a Dharma teljesen eljutott Tibetbe és a pontos fordítás fontos része az átadásnak.

Mi működik mantraként?

A Ngöndro szövegben tulajdonképpen csak a mantrák működnek ilyenképpen. Közvetlenül a test energiacsatornáira és -központjaira hatnak. Minden más fogalmi szinten irányítja a tudatot a megvilágosodott látásmód felé és erősíti abban. A menedék szövegeket, a felajánlás kívánságokat és a négy alapvető gondolatot fontos, hogy saját nyelvünkön mondjuk, hiszen ezek az utat és a célt mutatják nekünk. A kis meditációs füzetekben úgy hagytam ezeket, hogy időtlen igazságuk egy modern ember számára kevésbé kellemetlen legyen. Így tehát mindenkinél ugyanaz az alapszöveg és bárki felolvashatja azt anélkül, hogy közben furcsának tűnjön. Így fejlődnek ki idővel a megszabadító megszokások.

Kérlek, a Gyémánt Tudat mantrát ne “szutokajo me bava”-nak mondjátok. Így a bárányok bégetésére emlékeztet. A hansúly a sor végére esik: “szutokajo me bava.”

Bódiszattvaígéret

A félig térdelő testhelyzet, melyet korábban használtunk a bódiszattvaígéret közben, egyike az ázsiai szokásoknak, mely kultúrális jellegű, nem pedig értelemszerű. Emiatt nem szükséges használnunk, hacsak nem kifejezetten kéri ezekből az országokból valamelyik tanító.

Az idősebb tibeti lámák szeretik, ha a kéz a szív előtt van a kívánságtételek közben, ami hasznos is, ha erősíteni kívánjuk a szívközpontunkat. A jobb kéz a balon ölbe téve ugyanazt a hatást kelti. Egy megvalósítottak által tartott vonal tanítványai, mint a Kagyü vonalé semmi esetre sem érezhetik magukat templomban és nem is szeretnénk semmiféle szektamagatartást kelteni. A minden lény javára történő munka szemléletének ereje sokkal fontosabb ennél.

Ismétlések

Ha a szöveget magyarul használjuk, akkor nem kell háromszor ismételni, sem az ígéreteket, sem a fejánlánlásokat stb. Ez mechanikus és idegen a Nyugatiak szemében, hiszen elsőre megértik azt. Ha tibetiül énekelünk, az ismétlések jól hangzanak és ilyenkor jó, ha nem változtatunk az átadáson.

Pudzsadallam

Két módon lehet énekelni a Ngöndro pudzsát. Mindkettő rendben van. A Fekete Kabát, Milarépa, a 2. és a 8. Karmapa esetében azt a dallamot használjuk, amit a Karmapák máig használtak.

Ole a Menedékfa közepén?

A vonal képviselőjeként lehetséges.

Nem válhat ez személyessé?

Képesség szerint mindig a Karmapát ajánlom, hisz rajta keresztül jön minden. De sokan nem ismerték a 16. Karmapát és még nem találkoztak a 17. Karmapával. Ők ehelyett azt a lámát képzeljék el, akivel a legerősebb kapcsolatuk van. A szövegekben nem tüntetnek fel kiemelten senkit, hanem így fogalmaznak: középen ül a Gyökérláma, Gyémánttartó formájában. Ha a tanítványok számára a kék forma túl elvont és ehelyett Karmapát, Künzig Samarpát, Lopön Csecsu Rimpocsét vagy talán engem képzelnek el, az rendben van. Akkor csupán az átadási vonalat kell világosan elmagyarázni ezeknek az embereknek. Ugyanazt az áldást a Karmapáktól kapjuk.

A tanítón is rajta van a korona?

Nem, ebben az esetben Dordzse Csang pozíciójában üljön, és a nyugati öltözék lenne természetes. Így az anyanyelven mondott részek természetes hatást keltenének, míg a tibeti vagy szanszkrit ismétlés már egzotikusabbnak tűnne. A fordítást pedig egy papíron tartsuk magunk előtt. A korona a Karmapákhoz fűződik. Ahogy a 9. Karmapa a szövegben előrelátta, nem lehet a tanítványoknak előírni, ki felé érezzék a legerősebb kapcsolatot. Akit a Fa közepén elképzelünk, csupán legyen személyen túli szinten, különben az odaadás elvonná az erejét. Egészében inkább a tanító fogalmán, nem pedig a megjelenésen van a hangsúly. Aki egész lényegiségét adja és olyan életközeli, hogy a tanítvány a bőre alatt érezni tudja őt, szintén vonzó lehet. Az oka annak, miért is helyeztem olyan sokáig a hangsúlyt a 16. Karmapára barátaink körében az, hogy sok tisztázatlan ügy adódott Kalu Rinpocse embereivel. Így minden erőt Karmapára mint közös célra irányítottunk. Ha most azonban az elmélyülésben vonalunk más tanítói jelennek meg, akkor ezt legjobban Karmapa kifejeződéseként értelmezhetjük. Ha pedig a fejlődés teljesen kerek, nem tanácsos az embereket elbizonytalanítani. Ehelyett mondhatjuk: Láma Ole a vonal védelmezőjeként látja magát, ez az egész számára nem személyes.

Mit értünk Gyökérláma alatt?

Megkülönböztetjük a Vonallámát, aki Buddha ideje óta a módszereket és a tapasztalat áramlatát összefogta. Ez nálunk mindig Karmapa.

A hétköznapi életben közelebb állnak hozzánk a Gyökérlámák. Az ő feladatuk az , hogy a különböző lények különböző tanításokon keresztül fejlődhessenek. Ezáltal válnak e tanítások megvalósításának gyökerévé. Például van Gyökérláma az Előkészítő Gyakorlatokhoz, egy a Menedékhez, egy a Tudatos Halálhoz, stb. Továbbá van egy rendkívül különleges Gyökérláma. Valami folytán, legyenek az a szavai, a példája vagy egy a tanítványa elé állított feladat, karmikus kapcsolat ébred a tanítvány és közte. Áldása inspirál és bizonyosság ébred bennünk, hogy tudatunk elpusztíthatatlan tiszta fény. Az a tanító a Gyökérláma, aki a tanítványnak megmutatja a Mahamudrához vezető utat, ami valójában a legvégső cél. Itt mindenkinek éreznie kell, ki ajándékozza számára legőszintébben a tér, tisztaság, és határtalanság tapasztalatát és tölti meg félelemnélküliséggel és a bölcs együttérzés örömével.

Itt akkor a Karmapát érthetjük Gyökérlámának?

Minden körülmények között ő a Vonalláma; míg olyan valaki, aki rendelkezik a Mahamudra tapasztalatával és megvan az átadása, lehet Gyökérláma. A különböző Karmapáknak mint korábbi vonaltartóknak szintén volt Gyökérlámájuk, akik gyakran rendkívül furcsa, polgárpukkasztó típusként szétrombolták bennük a merev elképzelések világát.

Tehát az a tény, hogy a vonal szétesésének lehetősége fennáll, az, hogy rinpocséink nagy része a kommunista kínaiak befolyása alatt áll és egy szegény gyereket a 17. Karmapaként ismertek fel, aki mindössze tíz évével teljesen leterhelve a trónján ide-oda csúszkál, vizsgálódásaink szerint abból ered, hogy nem volt megfelelően erős kapcsolatuk a 16. Karmapával. Ha ez ilyen híres tanítókkal megtörténhetett, akkor nekünk is figyelnünk kell. Tehát ha valaki közülünk mahamudra tanítói megbízatást kap, nagyon oda kell figyelnie és vigyáznia a tanítványaira és a centrumban uralkodó hangulatra, mely őt képviseli. Minden maradjon friss, szabad és átlátható. Egyidejűleg óvatosan arra is figyelni kell, hogy a csoport a túl szent vagy nehéz embereket a lehető legjobb érzéssel tudja máshová irányítani. Nem a tanító feladata, hogy az életben adódó mindenféle apró dolgot tisztázzon. Itt a robosztus, egészséges értelem az uralkodó. Ehelyett testesítse meg a menedéket, mutasson célt és utat. Ameddig egy ilyen tanítóval ápoljuk a kapcsolatunkat, áldását szüntelenül meg fogjuk kapni.

Nos, kedveseim, ennyi volt. Minden mást megtaláltok a Ngöndro könyvben.

Jó szórakozást hozzá!

Gabi, Caty, Ole
Copyright © Buddhizmusma - Olvasóterem